.:: Referat Finansowy ::.


Numer konta Urzędu Gminy Choczewo: 69 8350 0004 2600 0185 2000 0010

Referat Finansowy Gminy Choczewo

Skarbnik Gminy Choczewo

Alicja Kobiella

Oświadczenia mąjątkowe:
plik Acrobat Reader   Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2015 r.
plik Acrobat Reader   Oświadczenie majątkowe według stanu na 31.12.2014 r.
plik Acrobat Reader   Oświadczenie majątkowe według stanu na 31.12.2013 r.
plik Acrobat Reader   Oświadczenie majątkowe według stanu na 31.12.2012 r.
plik Acrobat Reader   Oświadczenie majątkowe za 2011 rok
plik Acrobat Reader   Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień otrzymania upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta..
Oświadczenia majątkowe - Anna Lniska Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
plik MS Word   Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji
Oświadczenia mąjątkowe Pani Grażyny Sibiga:
plik MS Word   O?wiadczenie majatkowe - wg stanu na dzie? zako?czenia pe?nienia funkcji
plik MS Word   Oświadczenie majątkowe za 2010r.
plik MS Word   Oświadczenie majątkowe za 2009 r.
plik MS Word   Oświadczenie majątkowe za 2008 r.
Oświadczenia mąjątkowe Pani Anny Kozłowskiej - insp. d/s wymiaru podatków i opłat:
plik Acrobat Reader   Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień rozwiązania stosunku pracy i przejście na emeryturę.
plik Acrobat Reader   Oświadczenie majątkowe według stanu na 31.12.2013 r.
plik Acrobat Reader   Oświadczenie majątkowe według stanu na 31.12.2014 r.
plik Acrobat Reader   Oświadczenie majątkowe według stanu na 31.12.2012 r.
plik Acrobat Reader   Oświadczenie majątkowe za 2011 rok
plik MS Word   Oświadczenie majątkowe za 2010r.

 

Pliki do pobrania:

plik MS Word   IR-1 Informacja dla osób fizycznych o użutkach rolnych
plik MS Word   DR-I Deklaracja dla osób fizycznych o użytkach rolnych
plik Acrobat Reader   Wniosek o zaświadczenie
plik MS Word   Wniosek o udzielenie ulgi od kupna gruntu rolnego
plik MS Word   IN-1 deklaracja dla osób fizycznych o gruntach i budynkach
plik MS Word   DN-1 deklaracja dla osób prawnych o gruntach i budynkach
plik MS Word   IL-1 informacja dla osób fizycznych o lasach
plik MS Word   DL-1 deklaracja dla osób prawnych o lasach
plik Acrobat Reader   Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
plik Acrobat Reader   Uchwała Nr XXXVI/399/2010 z dnia 18.10.2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Choczewo
plik MS Word   Uchwała Nr XXVI/301/2009 z dnia 5.11.2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Choczewo
plik MS Word   Uchwała Nr XIX/203/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
plik MS Word   Uchwała Nr XIX/206/2006 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej w gminie Choczewo, terminu płatności i sposobu jej poboru
plik MS Word   Uchwała Nr X/90/2007 z dn. 30 października 2007 r. w sprawie określenia wyokości stawki opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Choczewo

www.choczewo.com.pl

Gmina Choczewo