Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszy Referent ds. księgowości w Urzędzie Gminy Choczewo

25 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszy Referent ds. księgowości w Urzędzie Gminy Choczewo

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

W dniu 24 czerwca 2019r. o godzinie 16.00 w sali konferencyjno-wystawowej Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy.

 Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał przedstawionych w porządku VI sesji Rady Gminy Choczewo:
 • podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok;
 • podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choczewo na lata 2019-2025;

 

 1. Wnioski, zalecenia, uwagi.
 2. Zakończenie posiedzenia.

 

 Przewodniczący Komisji Budżetowej

           /-/ Marek Maćkowiak

21 czerwca 2019
Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

 W dniu 24 czerwca 2019r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjno-wystawowej Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarczych Rady Gminy.

 

 Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał przedstawionych w porządku V sesji Rady Gminy Choczewo:
 • podjęcie uchwały w sprawie przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 29/11, 29/12, 228/2, 228/6-228/10 we wsi Słajszewo w gminie Choczewo;
 • podjęcie uchwały w sprawie przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 8/2, 10, 13/15, 13/21, 108/4, 240/6, 240/7 we wsi Kopalino w gminie Choczewo;
 • podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Rady Gminy Choczewo Nr V/59/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gajówka we wsi Jackowo w gminie Choczewo w sprawie opłaty miejscowej na terenie gminy Choczewo;
 • podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze;
 • podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących do dnia 31 grudnia 2018 r. własność Gminy Choczewo;
 • podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej na terenie gminy Choczewo;
 • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Choczewo;

 

 1. Wnioski, zalecenia, uwagi.
 2. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych

     /-/ Marzena Drewa - Kierznikiewicz

21 czerwca 2019
Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE