Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

ZAWIADOMIENIE

 

W dniu 12 grudnia 2016 r. o godz. 16 00 w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbędzie się XXXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Choczewo.

Proponowany porządek sesji:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2025.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIV/207/16 Rady Gminy Choczewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczania za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Choczewo.
  5. Zakończenie sesji.

 

9 grudnia 2016
Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

W dniu 13 grudnia 2016 roku o godz. 9. 30 w sali konferencyjno-wystawowej Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenie i przedstawienie porządku.
  2. Kontrola zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2014 – 2016.
  3. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.
  4. Wnioski, zalecenia, uwagi.
  5. Zakończenie posiedzenia.

 

9 grudnia 2016
Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE

W dniu 12 grudnia 2016 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Turystyki.

8 grudnia 2016
Czytaj więcej o: W dniu 12 grudnia 2016 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Turystyki.