Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

ZAWIADOMIENIE

W dniu 26 czerwca 2017 r. o godz. 16.00 w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Turystyki Rady Gminy Choczewo.

 

W porządku posiedzenia

 

 1. Otworzenie posiedzenia i przestawienie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dokonania zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Choczewo, a Skarbem Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwa Choczewo.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Choczewo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/260/17 Rady Gminy Choczewo z dnia 24 kwietnia 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej, Widokowej oraz Wschodniej we wsi Sasino w gminie Choczewo.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 244 we wsi Kopalino w gminie Choczewo.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sasino na południe od ul Polnej w gminie Choczewo,
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Kopalino w gminie Choczewo.
 8. Omówienie pism skierowanych do komisji zgodnie z właściwością rzeczową.
 9. Wnioski, zalecenia, uwagi.
 10. Zakończenie posiedzenia.

 

22 czerwca 2017
Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

W dniu 26 czerwca 2017 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjno-wystawowej Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Pomorskiemu.
 5. Wnioski, zalecenia, uwagi.
 6. Zakończenie posiedzenia.
22 czerwca 2017
Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE

XLIII sesja Rady Gminy Choczewo w dniu 28 czerwca 2017 r.

21 czerwca 2017
Czytaj więcej o: XLIII sesja Rady Gminy Choczewo w dniu 28 czerwca 2017 r.