Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

ZAWIADOMIENIE

W dniu 29 marca 2017 r. o godz. 16 00 w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Choczewo

 

Proponowany porządek sesji:

 

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej

- dyskusja.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z zakładem budżetowym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dokonania zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Choczewo, a Skarbem Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwa Choczewo.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dokonania zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Choczewo, a osobami fizycznymi.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym od pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Choczewo.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Gminy Choczewo do składu Gminnej Rady Seniorów w Choczewie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
 11. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gajówka we wsi Jackowo w gminie Choczewo.
 12. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 145/5, 146 oraz części działki we wsi Lublewo w gminie Choczewo.
 13. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jeziornej, Żytniej oraz Morskiej we wsi Kopalino w Gminie Choczewo.
 14. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 119/22 oraz 121/13 w Lubiatowie w gminie Choczewo.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choczewo.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Lublewo stanowiącej własność Gminy Choczewo.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Słajszewo stanowiącej własność Gminy Choczewo.
 19. Interpelacje i zapytania.
 20. Dyskusja i wolne wnioski.
 21. Zakończenie sesji.

 

23 marca 2017
Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE

XXXIX sesja Rady Gminy Choczewo w dniu 29 marca 2017 r.

W dniu 29 marca 2017 r. o godz. 16 00 w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Choczewo

 

Proponowany porządek sesji:

 

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej

- dyskusja.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z zakładem budżetowym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dokonania zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Choczewo, a Skarbem Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwa Choczewo.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dokonania zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Choczewo, a osobami fizycznymi.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym od pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Choczewo.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Gminy Choczewo do składu Gminnej Rady Seniorów w Choczewie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
 11. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gajówka we wsi Jackowo w gminie Choczewo.
 12. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 145/5, 146 oraz części działki we wsi Lublewo w gminie Choczewo.
 13. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jeziornej, Żytniej oraz Morskiej we wsi Kopalino w Gminie Choczewo.
 14. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 119/22 oraz 121/13 w Lubiatowie w gminie Choczewo.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choczewo.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Lublewo stanowiącej własność Gminy Choczewo.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Słajszewo stanowiącej własność Gminy Choczewo.
 19. Interpelacje i zapytania.
 20. Dyskusja i wolne wnioski.
 21. Zakończenie sesji.
23 marca 2017
Czytaj więcej o: XXXIX sesja Rady Gminy Choczewo w dniu 29 marca 2017 r.

ZAWIADOMIENIE

W dniu 27 marca 2017 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjno-wystawowej Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

 

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenie i przedstawienie porządku.
 2. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Choczewo.
 3. Kontrola efektywności wydatkowania środków przyznanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wyniku otwartego konkursu ofert i prawidłowości ich rozliczenia.
 4. Badanie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2016 r.
 5. Wnioski, zalecenia, uwagi.
 6. Zakończenie posiedzenia.

 

22 marca 2017
Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE